Skip Navigation

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten

Voor verzending van de producten brengt Liefkadootje.nl verzendkosten in rekening.

* € 1,95 voor Ideal of Paypal betaling inclusief verzending binnen Nederland en EU

* € 4,95 voor Ideal of Paypal betaling inclusief verzending van pakketten binnen Nederland

* €6,75 voor Ideal of Paypal inclusief verzending van pakketten binnen Nederland ( RoomSeven tassen of trolleys) binnen Nederland

* €12,- voor Ideal of Paypal betaling inclusief verzending van pakketten binnen de EU

* €17,- voor Ideal of Paypal betaling inclusief verzending van pakketten buiten de EU

Het is niet mogelijk achteraf meer items aan uw bestelling toe te voegen.Wij versturen via PostNLen DHL.

Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct van ons een bevestiging per email met daarin een overzicht en een bestelnummer. Ook ontvangt u een email van Ideal met daarin de gegevens van betaling en hoe u dit heeft voldaan, of wenst te voldoen. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen.

U kunt betalen- direct online middels Ideal of overboeking. Betalingen met Ideal en Paypal staan direct op onze rekening en zullen de binnen 3 werkdagen worden geproduceerd en verzonden. De betaling dient volledig binnen 5 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden geproduceerd en verzonden.Ons rekeningnummer is Rabobank 1487.50.567, vermeldt aub uw naam en bestelnummer.

Levering

Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL.(tenzij anders vermeldt op website) Er wordt per email een bevestiging aan u verzonden.

PostNL bezorgt in de regel de volgende dag indien het afleveradres in Nederland is. Liefkadootje.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies en/of beschadiging door PostNl.

Retourneren

Liefkadootje doet er alles aan om u een perfect en handig produkt te leveren. Bent u toch niet tevreden, dan kunt u uw artikelen binnen 3 dagen na ontvangst retourneren.Dit is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via email melding van heeft gemaakt aan Liefkadootje.nl met de reden waarom u niet tevreden bent.

Na ontvangst van de retourzending zal Liefkadootje.nl het bedrag van uw bestelling (excl. verzendkosten) binnen 10 werkdagen terugstorten op uw rekening.

Er wordt niet teruggenomen indien: u zelf de verkeerde tekst heeft opgegeven en u dit niet binnen 24 uur na ontvangst van uw bevestigingsemail aan Liefkadootje.nl per email heeft gemeld.

Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Liefkadootje.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste producten.

Het kan zijn dat er kleine verschillen zijn in de kleuren en de lettertypes van de geleverde produkten en hoe deze in onze brochure/website staan afgebeeld. Dit is normaal en geeft u geen recht van retour.

Aansprakelijkheid

Liefkadootje.nl is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde produkten en voor de inhoudelijke betekenis van de tekst op de door ons geproduceerde labels en behoudt zich het recht voor tekst te weigeren. Liefkadootje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door Liefkadootje.nl verkochte produkten. De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Liefkadootje.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Liefkadootje.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Liefkadootje.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Liefkadootje.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling en voor typefouten of onjuistheden in de door de klant ingevulde tekst. Liefkadootje.nl behoudt zich het recht tekens die niet afgedrukt kunnen worden in de opgegeven tekst te wijzigen c.q. weg te laten.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Liefkadootje.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Liefkadootje.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn.

Vragen / Klachten

Liefkadootje.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan worden we hier graag van op de hoogte gebracht.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieërd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Liefkadootje.nl

Rozendaal, Februari 2012